Kĩ năng làm bài thi TOEIC điểm cao

Xin chia sẻ với các bạn những kĩ năng để đạt điểm cao trong phần nghe hiểu TOEIC

Xin chia sẻ với các bạn những kĩ năng để đạt điểm cao trong phần nghe hiểu TOEIC

1344949577.nv

Trước hết bạn cần hiểu hơn về cấu trúc phần thi NGHE TOEIC:

• Thời gian: 45 phút, 100 câu
• 4 phần thi nhỏ:
- Picture description: 10 câu
- Questions & Responses: 30 câu
- Short conversations: 30 câu
- Short talks: 30 câu

Với cấu trúc như vậy thì kỹ năng làm bài phần nghe cần được triển khai theo từng phần như dưới đây:

* Picture description:

- Có 2 thì rất thường được sử dụng: Thì hiện tại tiếp diễn (ở dạng chủ động: S + am/is/are + Ving; hoặc ở dạng bị động: S + am/is/are + being + V3). Thì hiện tại đơn.
- Khi nghe cần lưu ý:
+ Loại bỏ hẳn những lựa chọn sai.
+ Ghi chú ra giấy nháp những phương án có thể đúng.
+ Dùng phương pháp loại trừ.
- Khi xem tranh, phải lập tức nghĩ ra ngay TỪ VỰNG liên quan đến 3 vấn đề sau:
+ Người/Vật trong tranh là ai/cái gì? (NOUN)
+ Họ đang làm gì? (ACTION VERB)
+ Họ đang ở đâu? Vị trí cụ thể? (POSITION)
Có 2 loại tranh:
+ Photos of people: Who are they? (Họ là ai?), Where are they? (Họ đang ở đâu?), What are they doing? (Họ đang làm gì?), What do they look like? (Họ trông như thế nào?).
+ Photos of things: what are they? (Chúng là cái gì?), Where are they? (Chúng đang ở vị trí nào?), What is being done to them? (chúng đang được làm gì?), What do they look like? (Chúng trông như thế nào?).

*Questions & Responses:

- Lưu ý 4 dạng câu:
+ Statements: xuống giọng ở cuối câu.
+ Yes/No Questions: lên giọng ở cuối câu.
+ WH Questions: xuống giọng ở cuối câu.
+ OR Questions (lựa chọn 1 OR lựa chọn 2): lên giọng ở lựa chọn 1, xuống giọng ở lựa chọn

- Mẹo làm bài:
+ Lưu ý ngữ điệu để đoán dạng câu hỏi.
+ Chỉ nghe “key words”.

Đặt bút chì ở vị trí phương án đúng, cho đến khi tìm được phương án chính xác hơn.
+ Dùng phương pháp loại trừ.

* Short conversations & Short talks:
- Mẹo làm bài:
+ Gạch dưới “key words”, đồng thời đọc thầm những “key words” này.
+ Đoán tình huống & chủ đề của bài đàm thoại, hoặc bài nói.
+ Đoán trước câu trả lời khi đọc các phương án lựa chọn.
+ Mỗi bài đàm thoại, hoặc bài nói có 3 câu hỏi thì người làm phải hoàn thành cả 3 câu hỏi trước khi người đọc câu hỏi đọc sang câu hỏi thứ 2. Khi đó, người làm lập tức đọc sang 3 câu hỏi của bài đàm thoại/bài nói chuyện tiếp theo.

Chúc các bạn thành công!

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ đào tạo

Yahoo 1: hỗ trợ đào tạo yahoo 1 Skype 1: hỗ trợ đào tạo skype 1

Yahoo 2: hỗ trợ đào tạo yahoo 2 Skype 2: hỗ trợ đào tạo skype 2

Yahoo 3: hỗ trợ đào tạo yahoo 3 Skype 3: hỗ trợ đào tạo skype 3

Yahoo 4: hỗ trợ đào tạo yahoo 4 Skype 4: hỗ trợ đào tạo skype 4

Yahoo 5: hỗ trợ đào tạo yahoo 5 Skype 5: hỗ trợ đào tạo skype 5

Hỗ trợ kỹ thuật

Yahoo 1: hỗ trợ kỹ thuật yahoo 1 Skype 1: hỗ trợ kỹ thuật skype 1

Yahoo 2: hỗ trợ kỹ thuật yahoo 2 Skype 2: hỗ trợ kỹ thuật skype 2

Yahoo 3: hỗ trợ kỹ thuật yahoo 3 Skype 3: hỗ trợ kỹ thuật skype 3

 
 
 
Share
 
 
 
Share

Kĩ năng làm bài thi TOEIC điểm cao

2/18/2019 3:49:14 PM - 8:30 - Lượt xem: 152660

Xin chia sẻ với các bạn những kĩ năng để đạt điểm cao trong phần nghe hiểu TOEIC