Kinh nghiệm làm bài thi IELTS writing

Bài viết cung cấp cho bạn những từ/ cụm từ hữu ích nhất sử dụng trong task 1 và 2 của bài thi IELTS writing Bài viết cung cấp cho bạn những từ/ cụm từ hữu ích nhất sử dụng trong task 1 và 2 của bài thi IELTS writing.

Bài viết cung cấp cho bạn những từ/ cụm từ hữu ích nhất sử dụng trong task 1 và 2 của bài thi IELTS writing

Task 1:

 

Ở đề viết số một, bạn sẽ được cung cấp một đồ thị, biểu đồ hoặc bảng và được yêu cầu mô tả lại bảng đó bằng lời văn.


Việc ôn viết dạng đề này rất dễ. Bạn chỉ cần học thuộc các từ mô tả sự lên, xuống, giữ nguyên trạng thái và một số cấu trúc hay để sử dụng một cách đa dạng trong bài viết của mình; đồng thời làm thử 2-3 đề bạn sẽ quen với cách viết dạng đề này. Thường bạn nên làm bài này trong vòng 25 phút trở xuống và nên viết ít nhất một trang rưỡi (khoảng 160 – 180 từ).

Trước khi bắt tay vào viết bạn nên đọc kỹ các chú thích trên đồ thị, tìm những nét nổi bật và những đặc điểm có thể viết ra. Bạn nên cố gắng nêu càng nhiều thông tin càng tốt, làm nhiều phép so sánh giữa các giai đoạn, các đồ thị...

Các từ hay được sử dụng:

Chỉ sự tăng lên:
   gradual rise
   increase, rise, go up.
   surge, leap
   shot up, rocket
   decidedly upward (luôn tăng)


Chỉ sự giảm xuống:
   go down, fall back (by), decrease, drop
   sharp drop, plunge
   plummet


Chỉ sự đều đều:
   fairly steady, stable, hover around, remain constant
   steady grow, increase steadily, decrease steadily...

 


Chỉ sự thất thường:
   erratically, fluctuation

Một số cấu trúc hay:
plunged dramatically (giảm thê thảm)
sharp turnaround, dramatic turnaround
went up/down widely
the trend was obvious upward
rocketing by almost 400%
be off their September peak (rơi xuống khỏi đỉnh của nó vào tháng 9)
the most striking feature of the chart is that...

 

Task 2:


Ở để viết số 2, bạn được yêu cầu trình bày quan điểm về một vấn đề gây tranh luận, bài này tương đối giống bài viết tranh luận về một chủ đề trong TOEFL. Bạn cũng nên làm thử vài bài mẫu, học trước một số cấu trúc nối câu, mở đầu các đoạn. Nếu gặp may mắn, chủ đề bài viết là một chủ đề ưa thích của bạn thì việc nghĩ ý để viết sẽ trở nên rất dễ dàng. Tuy nhiên nếu gặp chủ đề không quen thuộc, việc nghĩ ý sẽ làm một vấn đề.

Trước khi viết bạn nên dành 5 phút để nghĩ và gạch đầu dòng các ý. Chọn theo hướng đồng ý, phản đối hay trung gian...
Phần viết này không phải để kiểm tra kiến thức của bạn, mà để kiểm tra khả năng trình bày ý tưởng dưới dạng một bài viết. Việc bạn chọn hướng nào không quan trọng, quan trọng là bạn có nhiều ý để viết. Vì vậy bạn có thể chọn hướng sai (mặc dù bạn nghĩ nó đúng) nếu hướng sai cho bạn nhiều ý đề viết hơn và dễ viết hơn (do hạn chế về số lượng từ vựng).

Bạn nên cố gắng dùng những cấu trúc hay, dùng các từ một cách đa dạng (tránh lặp từ), phân ý theo từng đoạn rõ ràng. Mỗi đoạn viết theo cấu trúc sau:
o   Mở đoạn: 1 câu giới thiệu tóm tắt ý.
o   Nêu các luận điểm và dẫn chứng.
o   Kết đoạn: 1 câu khẳng định lại ý.

 

 

Sau đây là một số cấu trúc phổ biến:

Câu mở bài:
The criticism that .... has some justification.
The debate about.... has been raging for almost (as long as) ...


Câu mở đoạn:
Some people say....
Others, myself included are of the opinion that

In one group are those who believe...
In other one group are those who feel...
The answer, I feel, lies somewhere in the middle.

Unfortunaly, there is a downside to...


Một số cấu trúc khác:
Admittedly,....
It is obviously difficult to....
It is probably foolish to... but...
to redress the imbalance
to be frown upon by....
For myself...
For my own part,....
Many people object to..., citing....
There is an enormous pressure to...
Nowadays,...
The matter is not just in the hand of...
... has as much a part to play as ... in doing sth
The main advantage of .... is that
.... like everything has two sides.
In such circumstances .... tend to....
First of all, .... Morever,....
Take ...., for example. (write about it)
alternative method
And the trend is to continue, if not to get worse.
... is not a new phenomenon.


Một câu cuối cùng cho bạn: phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.
Hãy cố gắng đề nâng cao đẳng cấp bằng cách rèn luyện lâu dài, và đạt tới phong độ cao nhất bằng cách sử dụng hợp lý thời gian ngay trước khi thi.

Chúc bạn nhanh chóng thành công nhé!

Source: Internet

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ đào tạo

Yahoo 1: hỗ trợ đào tạo yahoo 1 Skype 1: hỗ trợ đào tạo skype 1

Yahoo 2: hỗ trợ đào tạo yahoo 2 Skype 2: hỗ trợ đào tạo skype 2

Yahoo 3: hỗ trợ đào tạo yahoo 3 Skype 3: hỗ trợ đào tạo skype 3

Yahoo 4: hỗ trợ đào tạo yahoo 4 Skype 4: hỗ trợ đào tạo skype 4

Yahoo 5: hỗ trợ đào tạo yahoo 5 Skype 5: hỗ trợ đào tạo skype 5

Hỗ trợ kỹ thuật

Yahoo 1: hỗ trợ kỹ thuật yahoo 1 Skype 1: hỗ trợ kỹ thuật skype 1

Yahoo 2: hỗ trợ kỹ thuật yahoo 2 Skype 2: hỗ trợ kỹ thuật skype 2

Yahoo 3: hỗ trợ kỹ thuật yahoo 3 Skype 3: hỗ trợ kỹ thuật skype 3

 
 
 
Share
 
 
 
Share

Kinh nghiệm làm bài thi IELTS writing

2/18/2019 3:58:19 PM - 8:30 - Lượt xem: 152660

Bài viết cung cấp cho bạn những từ/ cụm từ hữu ích nhất sử dụng trong task 1 và 2 của bài thi IELTS writing Bài viết cung cấp cho bạn những từ/ cụm từ hữu ích nhất sử dụng trong task 1 và 2 của bài thi IELTS writing.