Hướng dẫn vào thi

1 Bạn đăng nhập hệ thống : Đăng nhập. Hoặc đăng ký tài khoản : Đăng ký tài khoản

2 Chọn chứng chỉ thi, kỹ năng cần thi:

Kiểm tra trình độ

Vào thi ngay

Chứng chỉ Ielts

Vào thi ngay

Chứng chỉ Toeic

Vào thi ngay

Chứng chỉ Toefl

Vào thi ngay

Chứng chỉ B1

Vào thi ngay

Chứng chỉ B2

Vào thi ngay

Thi thử đại học

Vào thi ngay

- Ví dụ bạn chọn chứng chỉ Ielts

* Bạn đã đăng nhập hệ thống các thông tin của bạn sẽ tự động được điền vào phiếu Answer sheet. Tiếp đến bạn chọn loại bài thi của chứng chỉ Nếu chứng chỉ có nhiều loại bài thi khác nhau thì bạn chọn bài thi mình muốn (Thi Ielts có 2 bài thi : Học thuật và không học thuật). Sau đó nhấn nút "Ok! Tôi sẵn sàng"

* Nếu bạn chưa đăng nhập hệ thống, bạn có thể điền các thông tin của mình vào phiếu Answer sheet. Tiếp đến bạn chọn loại bài thi của chứng chỉ Nếu chứng chỉ có nhiều loại bài thi khác nhau thì bạn chọn bài thi mình muốn (Thi Ielts có 2 bài thi : Học thuật và không học thuật). Sau đó nhấn nút "Ok! Tôi sẵn sàng"

* Sau khi đã chọn bài thi của chứng chỉ. Bạn sẽ chọn các kỹ năng thi của chứng chỉ đó (Các kỹ năng thi sẽ được liệt kê cho bạn chọn)

Đến đây bạn có thể chọn kỹ năng mà mình muốn thi bằng cách nhấn vào nút "Mua ngay" để mua bài thi. Hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản của bạn. Nếu tài khoản của bạn còn đủ tiền bạn sẽ mua thành công 1 kỹ năng thi của chứng chỉ đã chọn. Nếu không đủ tiền bạn có thể : Nạp tiền tại đây

Thông số (point) ở đây chính là số điểm mà bạn đang có (1point = 1000đ). Bạn có thể vào Thông tin thống kê của mình để xem chi tiết các giao dịch liên quan tài khoản của bạn

3 Vào thi

Ví dụ bạn mua kỹ năng thi "Listening". Sau khi mua thành công, bạn sẽ thấy nút "Vào thi" bên dưới ảnh đại diện cho kỹ năng thi "Listening". Bạn nhấn vào nút "Vào thi" để thi kỹ năng mà mình vừa mua.

Giao diện thi sẽ hiện ra để bạn vào thi kỹ năng mà mình đã đăng ký

4 Xem kết quả thi

Sau khi hoàn tất bài thi của mình. Bài thi của bạn sẽ được giảng viên của chúng tôi chấm và có kết quả trong vòng 24h. Bạn xem điểm thi của mình tại đây : Xem điểm thi của bạn

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ đào tạo

Yahoo 1: hỗ trợ đào tạo yahoo 1 Skype 1: hỗ trợ đào tạo skype 1

Yahoo 2: hỗ trợ đào tạo yahoo 2 Skype 2: hỗ trợ đào tạo skype 2

Yahoo 3: hỗ trợ đào tạo yahoo 3 Skype 3: hỗ trợ đào tạo skype 3

Yahoo 4: hỗ trợ đào tạo yahoo 4 Skype 4: hỗ trợ đào tạo skype 4

Yahoo 5: hỗ trợ đào tạo yahoo 5 Skype 5: hỗ trợ đào tạo skype 5

Hỗ trợ kỹ thuật

Yahoo 1: hỗ trợ kỹ thuật yahoo 1 Skype 1: hỗ trợ kỹ thuật skype 1

Yahoo 2: hỗ trợ kỹ thuật yahoo 2 Skype 2: hỗ trợ kỹ thuật skype 2

Yahoo 3: hỗ trợ kỹ thuật yahoo 3 Skype 3: hỗ trợ kỹ thuật skype 3

 
 
 
Share
 
 
 
Share

Hướng dẫn thi tiếng anh

3/23/2019 2:18:22 AM - 8:30 - Lượt xem: 152660

Thi tiếng anh trực tuyến hàng đầu Việt Nam giúp bạn thi thử Ielts Toeic Toefl... mọi nơi mọi lúc. Với các kỹ năng nghe nói đọc viết có giảng viên chấm. Giá chỉ 100.000đ. Liên hệ: 0918.1878.55